Hướng dẫn Size

Bảng size này là bảng được tính theo size tiêu chuẩn của Littlemaven có thể có chút sai lệch theo từng sản phẩm.

Quý khách hãy tham khảo mô tả theo từng sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết về size

Sale

Không sẵn có

Hết hàng